unique., teksty znajomych

3960 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Noś siebie za­nim in­ni Cię ubiorą.

sza­fa pełna...
...mnie. 

myśl • wczoraj, 16:04

Życie to chwi­la, która w nas przemija. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:40

Siebie dzier­gam ze słów po­wiąza­nych z życiem.

bliz­ny zszywając. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:39

I wciąż po ka­wałkach się roznoszę. 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:45

Choć słowem tęsknić,
gdy cisza
za­miera na ustach. 

myśl • 15 czerwca 2018, 19:57

Co mnie no­si, w in­nych się rozbiera. 

myśl • 30 maja 2018, 15:12

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik • 22 maja 2018, 21:09

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl • 19 maja 2018, 23:08

Życie jest dro­gie, a ludzie wciąż tani. 

myśl • 15 maja 2018, 21:22

Mierząc się z życiem, od­liczam się na czas. 

myśl • 13 maja 2018, 09:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort