unique., teksty z października 2014 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

Miałem za­miar po­dejść do ciebie i za­pytać, czy masz wol­ny wieczór, ale uświado­miłem so­bie, że wieczór to za mało, więc chciałbym za­pytać od ra­zu, czy masz dla mnie wol­ne całe swo­je życie.

znalezione. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2014, 22:00

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]