unique., teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

i Bóg zesłał mi Ciebie, abyśmy ra­zem przeżyli ten dramat.! 

myśl
zebrała 118 fiszek • 3 października 2010, 13:37

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]