unique., teksty z marca 2011 roku

1 tekst z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

a jej ser­ce po brze­gi wy­pełnione jest uśmie­chem ... Je­go uśmiechem.! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 marca 2011, 20:12

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]