unique., teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

Prze­ciekają mi przez pal­ce ko­lej­ne se­kun­dy szczęścia.! 

myśl
zebrała 49 fiszek • 22 grudnia 2010, 16:03

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]