unique., teksty z czerwca 2010 roku

1 tekst z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

W tęskno­cie i prag­nieniu było coś bez­sprzecznie pięknego.
Nasza 'lo­ve sto­ry' nie przes­tała być dos­ko­nała, bo­wiem nie zaz­nała spełnienia... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 3 czerwca 2010, 20:17

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]